اهدای چرخ خیاطی به بانوان سرپرست خانوار

 
نهال کرامت بار دیگر در سرزمین حاصلخیز دستان با برکت نیکان روزگار و با اقتدا بر مقتدای کریمان، حضرت علی (ع) روئیده است و در حرکتی خداپسندانه هزینه خرید 4 دستگاه چرخ خیاطی جمع آوری شده و هم اکنون در اختیار بانوان سرپرست خانوار قرارگرفته است تا ضمن آموزش خیاطی به ایشان، قدم های مبارکی در مسیرکارآفرینی برداشته شود.
به گزارش مسئول فضای مجازی واحد مددکاری، دوره جدید کلاس های آموزش خیاطی از روز یکشنبه مورخ97/8/27 با حضور مربی ارجمند سرکار خانم قربان زاده آغاز گردیده است و در روزهای یکشنبه هر هفته برقرار می باشد. لذا پیرو پیگیری مربی کلاس آموزشی و بررسی واحد مددکاری در راستای تأمین چرخ خیاطی مورد نیاز بانوان تحت پوشش حاضر در کلاس ، هزینه خرید 4 دستگاه چرخ خیاطی به همت خیرین ارجمند جمع آوری شد و به کارآموزان دوره جدید آموزش خیاطی اعطا گردید.
همتتان بلند و توفیقاتتان روز افزون باد .
   1397/9/19 10:06