تدریس خصوصی دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه کرامت

 
 
جلسات تدریس خصوصی دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه کرامت از روز سه شنبه مورخ 97/10/11 با پیگیری واحد مددکاری و همت نیکوکار ارجمند آغاز گردید.
به گزارش مسئول فضای مجازی واحد مددکاری، پس از درخواست های مکرر برخی خانواده های تحت پوشش مبنی بر نیاز فرزندانشان جهت تقویت بعضی از دروس تحصیلی، واحد مددکاری با درنظرگرفتن اهداف انگیزش، تقویت ، پیشبرد تحصیلی و آمادگی دانش آموزان در ایام امتحانات، اقدامات لازم جهت برپایی جلسات تدریس خصوصی دانش آموزان تحت پوشش خیریه کرامت را به انجام رساند. لذا اولین جلسه از این دوره آموزشی در روز سه شنبه مورخ 97/10/11 با همت خیّر ارجمند و واحد مددکاری برپا گردیده است.
امیدواریم توانسته باشیم گامی موثر در تقویت و پیشبرد تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه کرامت برداشته باشیم.
   1397/10/12 22:57