توزیع لوازم تحریر دانش آموزان تحت پوشش کرامت


توزیع لوازم تحریر و کیف در بین 170 دانش آموز تحت پوشش موسسه کرامت جهت تأمین گوشه ای از نیاز نوگلان و دانش آموزان در خصوص لوازم نوشت افزار در طی سال تحصیلی جدید از روز دوشنبه مورخ 26/6/97 با تلاش واحد مددکاری و همکاری واحدهای انتظامات و روابط عمومی آغاز گردید.
 به گزارش مسئول فضای مجازی واحد مددکاری، طرح اهدای لوازم تحریر در بین دانش آموزان تحت پوشش موسسه کرامت، هر ساله در اواخر شهریور ماه با هدف تأمین مایحتاج دانش آموزان نیازمند در سال تحصیلی اجرا می گردد. و آماده سازی لوازم تحریر به تفکیک مقطع تحصیلی توسط واحد مددکاری با همکاری چند تن از بانوان تحت پوشش در 2 روز متوالی انجام شد.  همچنین به کلیه مددجویان واجد شرایط جهت دریافت بسته لوازم تحریر و کیف در روز یکشنبه مورخ 97/6/27 جهت حضور در موسسه کرامت در زمان توزیع مذکور، پیامک ارسال گردید.
لذا طرح اهدای لوازم تحریر و کیف با حفظ تکریم دانش آموزان نیازمند در موسسه کرامت اجرا شد.

 

   1397/7/2 14:19