دروه جدید مشاوره فردی مددجویان در نیمه دوم سال97

 
مشاوره فردی مددجویان تحت پوشش موسسه کرامت در نیمه دوم سال 1397 در روز دوشنبه مورخ 97/7/16 با همت مشاوران افتخاری موسسه کرامت و تلاش واحد مددکاری در مجتمع سیدالشهداء (ع) برپا گردیده است.
به گزارش مسئول فضای مجازی واحد مددکاری، طرح مشاوره فردی خانواده های تحت پوشش با هدف شناسایی مشکلات رفتاری، روحی و روانی مددجویان و ارائه راهکارهایی برای برطرف نمودن مشکلات مربوطه در زندگی مددجویان از زمستان 94 آغاز گردیده است و دوره دوم مشاوره فردی از سال 97 با حضور مشاوران افتخاری سرکار خانم ها انگبینی و علیزاده در موسسه کرامت برقرار گردیده است. لذا شروع این روند در نیمه دوم سال 97 از روز دوشنبه مورخ 97/7/16 می باشد. شایان ذکر است پس از بررسی مشاوران در خصوص مشکلات مراجعین، در صورت نیاز مبرم، مشاوران با همکاری واحد مددکاری از وضعیت زندگی و منزل مددجو بازدید به عمل می آورد و تصمیم گیری نهایی جهت چگونگی حمایت از مددجو با  عنایت به نظر مشاور محترم و واحد مددکاری در جلسه شورای مددکاری اتخاذ می گردد.
امید است با یاری پروردگار و همت مشاوران ارجمند موسسه خیریه کرامت بتوانیم دستاوردهای چشمگیری در راستای شناسایی مددجویان و رفع مشکلات روانی و معیشتی آنها داشته باشیم.
   1397/7/17 11:06